all mini mini mini
Ügyfélszolgálat
+36 30 474 11 91 / H.-P.: 8:00 - 16:00
 • Kosár
 • Reklamáció

  Először is szeretnénk hangsúlyozni, hogy számunkra Vevőink megelégedettsége a legfontosabb. Fő célunk a legkedvezőbb ár/érték arányt képviselő, kiváló minőségű termékek forgalmazása. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az általunk kiszállított terméket reklamálni lesz kénytelen. Ebben az esetben annak érdekében, hogy reklamációja elfogadásra kerüljön és a lehető legrövidebb időn belül rendeződjön, kövesse a lenti utasításainkat.

   

  1. Általános információk

  Ez a reklamációs szabályzat az eladó – üzemeltető EMMER GROUP, s.r.o. (székhely: Dunajský rad 146/32, 945 04 Komárno, Szlovákia; ügyfél azonosító szám: 47378221; közösségi adószám: SK2023847793; a Nyitrai Kerületi Bíróság cégjegyzékébe az 34950/N-es iktatószám alatt bejegyezett vállalat, a bejegyzés napja 2013.08.23.; a továbbiakban „eladó“), és azon regisztrált fizikai vagy jogi személy, aki elektronikus megrendelése elküldésével kereskedelmi kapcsolatba lépett az eladóval (továbbiakban: „vevő”) eljárását határozza meg, az eladó felelősségéből adódó jogok érvényesítéséhez, az eladó  www.mamamania.hu (továbbiakban MamaMániaShop) internetes oldalán vásárolt hibás áru esetén, valamint az eladó és a vevő ezzel összefüggő jogait és kötelességeit.

  A vásárló elektronikus megrendelése elküldésével megerősíti, hogy a reklamációs szabályzattal megismerkedett és azzal teljes mértékben egyetért. Ezzel a reklamációs szabályzat a vásárlóra nézve kötelező érvényűvé válik.

   

  1. A szállítás során keletkezett károk

  A vásárló a küldemény átvételkor köteles ellenőrizni annak állapotát és elutasítani a hiányos, vagy sérült küldemény átvételét. Ha ennek ellenére a vevő csak az átvételt követően veszi észre, hogy a küldemény hibás, erről köteles az eladót a lehető legrövidebb időn belül informálni az info@mamamania.humail címen. A e-mailben köteles feltüntetni a nevét, a megrendelés számát és leírást adni a kár jellegéről.

   

  2. Hiba keletkezése a termék első használatánál

  Amennyiben a hiba a vásárlás napjához viszonyítva legkésőbb három napon belül a termék első használatánál jelentkezik, az eladó a termék új, hibátlanra cserélésével a reklamáció egy gyors megoldását kínálja, de csak abban az esetben, ha következő feltételek teljesülnek:

  - az árun a használat jelei nem láthatóak és nyilvánvaló, hogy a kárt nem a vevő okozta,
  - az áru raktáron van (ellenkező esetben a csere nem lehetséges).

   3. Jótállási időn belüli reklamáció

  A vevő amint észrevette a hibát arról köteles haladéktalanul informálni az eladót. A reklamáció elfogadásának feltétele, hogy annak érvényesítése a jótállási idő belül történjen, ami 24 hónap.

  Az eladó nem vállal felelősséget a termék szakszerűtlen használatából vagy a helytelen működtetéséből eredő károkért, illetve vis maior okozta károkért. Az ilyen meghibásodásokra a jótállás nem vonatkozik.

  A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából eredő elhasználódására (a tartozékok elhasználódására sem).  A termék rövidebb élettartama nem minősül hibának, ezért nem ok a reklamációra.

   

  4. A reklamáció folyamata

  A vevő kinyomtatja, majd kitölti a Reklamációs Nyomtatványt (a letöltéshez kattintson ide).

  A reklamációt kérjük visszaküldeni a következő címre:
      Boríték-kis méretu csomag /max 2 kg/:
            EMMER GROUP, s.r.o. - EURECO
            Czibor utca utca 3, Pósta 1    / levél esetén Póstafiók 125 /
             2900 Komárom

      Csomagok / 2 kg felett/:
            EMMER GROUP, s.r.o.
            Dunajský rad 146/32
            945 04 Komárno - Nová Stráž
            Slovakia

   A vevő a vásárlást igazoló bizonylat (számla) és az áruátvételi elismervény másolatát, valamint a hiánytalanul kitöltött reklamációs nyomtatványt az áruval együtt személyesen vagy futárszolgálattal saját költségére az eladó címre eljuttatja.

  Ha a reklamációs nyomtatvány hiányosan van kitöltve, esetleg hiányzik a vásárlást igazoló bizonylat és az áruátvételi elismervény, az eladó telefonon vagy e-mailben szólítja fel a vevőt a hiányzó adatok pótlására, vagy a hiányzó dokumentumok csatolására.

  Amennyiben a vevő postai úton juttatja vissza a terméket az eladónak, köteles azt gondosan becsomagolni. A szállítás során keletkezett esetleges károkért a felelősséget az eladó nem vállalja. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az utánvéttel visszaküldött árut nem veszi át.

  A reklamációs eljárás megkezdéséről a vevőt a reklamációs nyomtatványban megadott e-mail címen értesítjük.

  A reklamáció rendezése a vevő igényei alapján a termék hibátlanra cserélésével vagy a vételár visszafizetésével történik. 

  A hiánytalanul kitöltött reklamációs nyomtatvány, a szükséges dokumentumok, valamint a reklamált áru kézhezvételétől számított 14 napon belül a teljes vételárat a reklamációs nyomtatványban feltüntetett számlaszámra visszautaljuk. 

   

  5. Jótállási feltételek és jótállási idő

  A megvásárolt termékre az átadás napjától kezdődően 24 hónapos jótállási időt biztosítunk.

  Minden megvásárolt áruhoz mellékeljük a számlát (a vásárlást igazoló bizonylat), amely egyben garancialevélként is szolgál.

  Csak az eladónál vásárolt és a teljes egészében kifizetett terméket reklamálhatja. A vevő a reklamált termék hibáit a reklamációs nyomtatványban köteles a lehető legpontosabban leírni.

  A jogos, jótállási időn belüli reklamáció ingyenes. A reklamált termék visszaszállításának költségei a vevőt terhelik. A jogtalan reklamáció esetén a vásárló köteles megfizetni az eladó reklamáció következtében felmerült kiadásait.

  Az eladó köteles a reklamációt késedelem nélkül, bonyolult esetekben három napon belül intézni. Ebbe nem számít bele a szakértői értékeléshez szükséges idő. A reklamáció lebonyolítása azonban nem terjedhet 30 napon túl.

  Ha az eladó a reklamációt nem fogadja el három munkanapon belül, köteles a terméket saját költségére szakértői véleményezésre küldeni.

  Az érvényesített reklamáció esetén az eladó a vásárló részére elismervényt állít ki, melyet a reklamációs nyomtatványon feltüntetett kézbesítési címre küld el.

  A reklamáció érvényesítésének napjához viszonyítva legkésőbb 30 napon belül az eladó a vevő részére a reklamáció elrendezéséről írásos dokumentumot állít ki, melyet a reklamációs nyomtatványon feltüntetett kézbesítési címre küld el.

   

  6. Záró rendelkezések

  Az eladó fenntartja magának a jogot a reklamációs szabályzat mindenkori módosítására vagy kiegészítésére. A reklamációs szabályzat változtatásai vagy kiegészítései a MamaMániaShop oldalon történő közzétételt követően lépnek érvénybe. 

   


  Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. Bővebben itt
  ?>